This video made my day!

Tình yêu sẽ bồi đắp tình yêu.

Hạnh phúc là được chứng kiến hạnh phúc.

Bạn có thể giàu có ngay cả khi ít tiền.Có thể bạn sẽ thích