Bạn thực sự sống bao nhiêu năm trong đời?

Nếu thọ 78 tuổi, bạn dành 1/3 số thời gian đó để ngủ, việc đi học và đi làm ngốn 14 năm, còn ăn uống chỉ mất 4 năm...Bạn thực sự sống bao nhiêu năm trong đời


Lan Lan (Theo Exec)

Có thể bạn sẽ thích