SỐNG NHƯ LỤC BÌNH

Có một đệ tử than phiền với vị tu sĩ:

-Thiệt! Bây giờ không biết sống làm sao cho yên, nay bắt mai thả hoài!

Vị tu sĩ nói:

-Thôi, "sống như lục bình" vậy! Có trôi đâu, tấp đâu thây kệ, lục bình đâu có quyền đòi hỏi một bến đỗ an toàn. Chỉ một lượn sóng nhỏ, một làn gió nhẹ cũng đủ làm nó tan tác. Thế mà nó vẫn nẩy nở và trổ bông được. Vậy là nó đã thể hiện được sức sống của nó rồi. Còn mình sống giữa biển trần đầy sóng gió cũng thế. Đâu ai chịu cho mình một bến đỗ an nhàn! 

song-nhu-luc-binh

Thôi thì kiếp phù sinh có truân chuyên trôi giạt thế nào cũng mặc. Điều quan trọng là làm sao tâm hồn mình trưởng thành và thăng hoa là được rồi. 
-Sưu tầm-

Có thể bạn sẽ thích