LỜI THẦY TÔI DẶN LÚC RA TRƯỜNG

“Em ơi, thầy dặn em này
Hôm qua đã cạn, ngày mai còn nhiều
Ngày mai có sáng có chiều
Yêu người thì nhớ phải yêu hết lòng.”
“Em ơi con chữ thì cong
Con đường phải thẳng, đường vòng chớ đi
Đường ngay trúc trắc lắm khi
Chậm thôi, thầy chẳng trách gì em đâu!”
“Nhiều tiền chưa hẳn là giàu
Sang thì lắm vẻ muôn màu, nghe em
Lỡ nghèo thì chớ đành hèn
Hơn ai sang cả vì quen cúi luồn”
“Ngày mai em sẽ ra trường
Chữ, thầy trút cạn lót đường em đi
Ngoài kia còn lắm kỳ thi
Thà mình thi rớt, hay gì dối gian!”

(sưu tầm)

Có thể bạn sẽ thích