Giá trị thật sự của đồng tiền

Ông bà ta thường có câu nói “Có ai lấy thước mà đo lòng người”. Cùng xem “giá trị thật sự của đồng tiền” được trích từ (phim vừa đi vừa khóc tập 2) .Tiền chỉ thật sự có giá trị khi lòng người có giá trị, tiền bị mất giá, khi lòng người thay đổi, đời ai biết được ngày mai. Người luôn bên cạnh ta chưa hẳn là người yêu ta. Người yêu ta thật sự sẽ đồng hành cùng ta trong những lúc khó khăn, chứ không phải bỏ mặt ta khi ta hoạn nạn. Nên ông bà ta có câu “Có ai lấy thước mà đo lòng người”.

Có thể bạn sẽ thích